Đỗ Thị Hải  
       Ðịa chỉ:Quốc Oai
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Hiệu trưởng
   Hà Thị Thuý  
       Ðịa chỉ:Hà Đông
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Chủ tịch công đoàn
   Nguyễn Thị Hải Vân  
       Ðịa chỉ:Quốc Oai
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Tổ trưởng tổ Khoa học Tự nhiên
   Nguyễn Thiên Hùng  
       Ðịa chỉ:Vân Côn Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Tổ trưởng tổ Khoa học Xã hội
   Nguyễn Thị Ánh Tuyết  
       Ðịa chỉ:Hà Đông
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Thư kí hội đồng
   Nguyễn Thị Hương Giang  
       Ðịa chỉ:Vân Côn Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Tổ phó tổ Khoa học Tự nhiên
   Nguyễn Thị Hồng Lan  
       Ðịa chỉ:An Khánh Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Tổ phó tổ Khoa học Xã hội
   Phạm Thị Hằng  
       Ðịa chỉ:Quốc Oai
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Bí thư Đoàn TNCS HCM
   Vũ Thị Hồng Ánh  
       Ðịa chỉ:Yên sở Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Tổng phụ trách Đội TNTPHCM
   Nguyễn Văn Thanh  
       Ðịa chỉ:Đông La Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo Viên
   Nguyễn Thị Phúc  
       Ðịa chỉ:Quốc Oai
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo Viên
   Trần Thị Anh Vân  
       Ðịa chỉ:Quốc Oai
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo Viên
   Phạm Văn Tu  
       Ðịa chỉ:Quốc Oai
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo Viên
   Phạm Thị Dư  
       Ðịa chỉ:Vân Côn Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo Viên
   Nguyễn Thị Tân Trang  
       Ðịa chỉ:Song Phương Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo Viên
   Nguyễn Thị Hoa  
       Ðịa chỉ:Yên sở Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo viên
   Nguyễn Thị Hương  
       Ðịa chỉ:Yên sở Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo viên
   Vũ Thị Dung  
       Ðịa chỉ:Đan phượng
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo viên
   Trương Thị Ngọc Linh  
       Ðịa chỉ:Vân Côn Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Nhân viên thiết bị
   Hoàng Thị Hạnh  
       Ðịa chỉ:Song Phương Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo Viên
   Lê Thị Xuân  
       Ðịa chỉ:Đông La Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo Viên
   Nguyễn Đắc Tiến  
       Ðịa chỉ:Vân Côn Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo Viên
   Đỗ Thị Thắm  
       Ðịa chỉ:Vân Côn Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo Viên
   Hoàng Thị Lụa  
       Ðịa chỉ:Hà Đông
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo Viên
   Trịnh Thị Thanh  
       Ðịa chỉ:Lại Yên Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo Viên
   Nguyễn Thị Xuân  
       Ðịa chỉ:Vân Côn Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo Viên
   Nguyễn Thị Sen  
       Ðịa chỉ:Song Phương Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo Viên
   Nguyễn Anh Toanh  
       Ðịa chỉ:Vân Côn Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo Viên
   Đỗ Thị Thuỳ  
       Ðịa chỉ:Vân Côn Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo Viên
   Bùi Thị Ngọc Thi  
       Ðịa chỉ:An Khánh Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo Viên
   Hà Phương Trang  
       Ðịa chỉ:Vân Canh Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo Viên
   Nguyễn Thị Huyền  
       Ðịa chỉ:Vân Côn Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Nhân viên Thư viện
   Vũ Thị Thơm  
       Ðịa chỉ:Vân Côn Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Nhân viên y tế
   Hữu Thị Lan  
       Ðịa chỉ:Vân Côn Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Nhân viên văn thư
   Nguyễn Thị Liêm  
       Ðịa chỉ:Yên sở Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Kế toán
   Nguyễn Thị Hà  
       Ðịa chỉ:Quốc Oai
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo Viên
   Chu Quang Chi  
       Ðịa chỉ:Vân Côn Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo Viên
   Đỗ Đăng Khánh  
       Ðịa chỉ:Vân Côn Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo Viên
   Tạ Thị Kim  
       Ðịa chỉ:Yên sở Hoài Đức
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Giáo Viên